FERO-CUK

Feromon Pengendali Hama Penggerek Pucuk Tebu (Scirpophaga exserpertalis)
Untuk Tanaman Tebu
Aplikasi : 20 Trap/Ha

Hama penggerek pucuk tebu (Scirpophaga nivella), merupakan hama penting tanaman tebu khususnya  di Indonesia. Akibat serangan hama penggerek pucuk tebu dapat menyebabkan penurunan produksi.

Fero-CUK menggunakan vial rubber yang dikemas dalam alumunium foil sehingga mempunyai masa simpan yang lebih panjang. Fero-CUK digunakan dengan perangkap yang di desain khusus untuk menangkap hama penggerek pucuk tebu.

Fero-CUK mengandung feromon seks yang dapat digunakan untuk menarik hama jantan secara massal. Akibatnya banyaknya jumah hama jantan yang tertangkap, maka perkawinan tidak terjadi, sehingga serangan pada tebu menurun secara nyata.

Cara penggunaan:

  1. Bagian perangkap Fero-CUK dan vial rubber (gambar 1).
  2. Wadah perangkap dimasukkan pada drat bagian bawah tiang penyangga yang terbuat dari bambu/kayu bulat (gambar 2).
  3. Wadah perangkap yang telah terpasang pada tiang penyangga dimasukkan tempat vial rubber feromon Fero-CUK pada posisi tengah (lubang sudah tersedia) (gambar 3).
  4. Masukkan vial rubber Fero-CUK pada media yang telah dipasang (gambar 4).
  5. Masukkan air yang telah dicampur sedikit deterjen setinggi 0.5 cm dari wadah perangkap (gambar 5).
  6. Perangkap dipasang di antara tanaman tebu dengan ketinggian 120 cm dari permukaan tanah (gambar 6).

Dosis penggunaan:

  • Gunakan 10-20 perangkap Fero-CUK per hektar sepanjang musim.
  • Daya tahan vial rubber kurang lebih 3 bulan.
  • Daya tahan perangkap kurang lebih 1 tahun.